Praktijk onderwijs

Praktijkonderwijs

Naast de reguliere instroom verzorgd RB Academy ook leertrajecten visagie, grime en hairstyling voor Praktijkonderwijs leerlingen op de lokatie in Huizen. In samenwerking met Accent Praktijkonderwijs in Amersfoort bieden wij een dit traject aan van 17 weken.

Girl

Wat is Praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is een opleiding die zeer praktijkgericht is..De doelstelling is, dat leerlingen zich later maatschappelijk kunnen handhaven in werken en vrije tijd. Binnen ons aanbod zijn deze cursussen cq opleidingen speciaal gericht op deze doelgroep.

Voor wie?

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die ondanks begeleiding in het voortgezet onderwijs geen diploma’s en / of certificaten kunnen behalen .Zij krijgen een ander en specifiek opleidingsaanbod, toegespitst op hun mogelijkheden en beperkingen.

 

Leerlingen in het praktijkonderwijs:

  • Hebben een leerachterstand tov leeftijdsgenoten
  • Hebben extra begeleiding nodig
  • Leren het best door praktijkgerichte opdrachten

 

Het aanbod voor leerlingen met een leerachterstand of beperking richt zich voornamelijk op extra individuele begeleiding, een veilig pedagogisch klimaat en het werken in kleine groepen. Daarnaast word er aandacht besteed aan zelfredzaamheid en sociale vaardigheidstrainingen die afgestemd zijn op thema’s binnen ons vakgebied. In de nabije toekomst zal motorische remedial teaching ook onderdeel worden binnen ons aanbod juist omdat dit onderdeel zeer goed aansluit op ons vakgebied. Voor al onze leerlingen maken wij een individueel pedagogisch en didactisch handelingplan.

 

Opleidingsmogelijkheden:

Momenteel bieden wij een traject aan van 17 weken in samenwerking met Accent Praktijkonderwijs, op onze eigen lokatie in Huizen bieden wij een opleidingsmogelijkheid aan van één jaar inclusief een stageperiode.

 

Voor meer informatie neemt je contact op met :

info@rbacademy.nl